Pełnomocnictwo do Subwencji Z PFR -prosze Was o pomoc

Mam pytanie do Was bo jestem już na skraju wyczerpania :( i załamania z powodu braku rzetelnych informacji na ich infolinii itp..
Złożyłam wniosek o subwencje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez prezesa spółki zoo na druku z regulaminu PFR. Szef podpisał ręcznie i jeszcze tego samego dnia miałam pozytywna decyzje a następnego środki na koncie.
I własnie tego następnego dnia coś mnie tknęło i postanowiliśmy potwierdzić własnoręczność podpisu u notariusza.
Obawiam się ze zostanie mi zarzucone posiadanie właściwego pełnomocnictwa i wszystko stracimy. Chciałam oddać subwencje i zlozyc wniosek ponownie ale nikt nie umie mi powiedziesz czy tak można.
Proszę Was o pomoc
Nie rozumie to masz to pelnomocnictwo czy nie
Nie rozumie to masz to pelnomocnictwo czy nie
Mam podpisane pełnomocnictwo recznie przez Prezesa z data zlozenia wniosku. Notariusz poświadczył wlasnorecznosc podpisu ale dopiero w dniu następnym.
Na dole załącznika 2 jest napisana formula (Podpisy musza być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasada reprezentacji) - stad wlasnie moje obawy czy pełnomocnictwo w takiej formie ma moc? czy nie będzie zarzutu ze nie posiadałam właściwego dokumentu na dzień złożenia wniosku?
A na górze pelnomocnictwa jest data jaka ona jest .
Na papierowej wersji pełnomocnictwa jest data taka jak złożenie wniosku czyli 14,05/2020 natomiast notariusz poświadczył własnoręczność podpisu 15/05/2020
A na infolinii co mówią??? U mnie składał jeden ze wspólników spółki cywilnej i mam pelnomocnictwo w formie aneksu do umowy spolki. I też nie wiem jak to potraktują w banku mi babka powiedziała że nie musimy niec pelnomocnictwa. Ale ogólnie to nic teraz nie wiadomo w umowie pisze że mamy złożyć do końca roku.
Ta infolinia to jakaś masakra.
Rozmawiałam z 5 osobami w ciągu jednego dni i nikt ni nic konkretnego nie powiedział tylko ze pytania są w trakcie analizy i obserwować stronę PFR bo wkrótce pojawia się wyjaśnienia.
Mój bank tez nic nie wie i na kolejne trudne pytania konsultant po prostu rozłącza się .
Potwierdzam. Na infolinii nic nie wiedzą. Odsyłają do najczęściej zadawanych pytań. Powiedzieli, że niedługo pojawi się wyjaśnienie w tej sprawie. Tylko szkoda, że po czasie. A przedsiębiorcy muszą wiedzieć wszystko przed złożeniem wniosku. Ale chyba większość firm nie ma potwierdzonego pełnomocnictwa na dzień złożenia wniosku o subwencje. A więc podejrzewam, że nie będą robić problemów.
Własnie tego się obawiam ze będziemy pięknie wyglądać w statystykach przyznanych subwencji dla firm a później juz mniej nagłośniona przykra niespodzianka i zwrot wszystkiego.
A czy nie wystarczy oświadczenie? Bynajmniej taka informacja jest na stronie ING banku: pełnomocnictwo lub oświadczenie:

Oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, jeśli nie miałeś wcześniej udzielonego pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.
Pamiętaj, że:

pełnomocnictwo może być złożone w dowolnym czasie do 31.12.2020 r. ale z datą dokumentu pełnomocnictwa nie późniejszą niż na dzień złożenia wniosku o subwencję,
oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, jeśli nie miałeś wcześniej udzielonego pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.
Dokument (Pełnomocnictwo albo Oświadczenie) można opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie. Takie dane na stronie ing
Czyli jak to rozumieć?

jeśli nie ma pełnomocnictwa przed złożeniem wniosku, to wystarczy oświadczenie po złożeniu wniosku, ale ile dniu po złożeniu?
Nie wiem czy oświadczenie wystarczy. Na wzorze pełnomocnictwa jest napisane, że:
"Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta"
Tylko pytanie brzmi: Czy pisemne poświadczenie notarialne musi być w dniu złożenia wniosku?
Też myślę na ten temat czy oświadczenie może być podpisane po złożeniu wniosku. A jak to jest w przypadku spółki cywilnej
Taka informacja na stronie banku spółdzielczego:

Pełnomocnictwo nie może być wystawione post-factum. Pełnomocnictwo powinno być co najmniej z daty złożenia wniosku o subwencję i nie powinno być datowane później.

Zawarcie umowy o subwencję finansową jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd spółki cywilnej i powinna być zgoda/pełnomocnictwo drugiego wspólnika, albo potwierdzenie przez niego czynności - nawet jeżeli z umowy spółki cywilnej wynika, że do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest jeden ze wspólników.
Polski Fundusz Rozwoju wymaga, by pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła umowę subwencji finansowej w imieniu klienta, zostało podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Przedsiębiorca powinien złożyć do Banku w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo lub informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku:
- podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS przedkłada albo pełny odpis KRS albo odpis aktualny na dzień zawarcia umowy subwencji. Pełen odpis KRS, można pobrać ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - odpis z CEIDG; w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta, klient zobowiązany jest złożyć do Banku pełnomocnictwo albo potwierdzenie czynności wg załącznika do umowy subwencji, przy czym dokumenty te muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji klienta zgodnie z odpisem KRS aktualnym wg. daty tego dokumentu lub przez osobę wskazaną w CEIDG.
Dalej nie wiem, czy jeśli pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji spółki zgodnie z KRS w dniu złożenia wniosku, ale nie potwierdzone notarialnie czy elektronicznie w tym samym dniu tylko kilka dni później jest poprawne.
A dla spółek cywilnych, podpisanie przez 1 wspólnika jest wystarczajace podpis elektroniczny, jakie oświadczenie zawieść do banku.
Oświadczenie to Załącznik nr 3 do regulaminu PFR mówi o tym ze Beneficjent potwierdza zawarta umowę oraz złożone wszystkie oświadczenia w jego imieniu.
Czy dobrze rozumiem, jak szef sam podpisywał wniosek , to do PFR nie trzeba w tym wypadku dostarczać żadnego pełnomocnictwa ?
Dzwoniłam do ING. Jeśli nie ma pełnomocnictwa to wysyła się oświadczenie.
Czyli taka osoba, która jest właścicielem firmy musi złożyć oświadczenie beneficjenta w banku ? czas do 31.12.2020 ? i poświadczona notarialnie ?
Czy mamy wybór co wyslylamy?
Problem rozwiązałby się gdyby było wiadomo na 100% czy wg regulaminu złożyć należny załącznik 2 i oświadczenie z załącznika 3 jednocześnie czy alternatywnie?
Wczoraj zadałam to samo pytanie przez facebook -odnośnie daty wystawienia a poświadczenia przez notariusza- i otrzymałam lakoniczną odpowiedź " najlepiej jeśli te daty się pokrywają". Na dalsze pytania nie było odpowiedzi ....
Daty się pokrywały, rozumiem, że jak umowa np.z 19.05.2020 to oświadczenie z datą 19.05.2020 ? no ale notariusza już z tą datą nie będzie , czy czas jest do 31.12.2020 ?
Ale też znalazłam taki zapis :

Sposoby dokonywania poświadczeń art. 96 ustawy Prawo o notariacie
Poświadczenie własnoręczności podpisu
Czynność polegająca na złożeniu w obecności notariusza własnoręcznego podpisu, przez oznaczoną, wylegitymowaną osobę na okazanym dokumencie lub jeżeli podpis został wcześniej złożony uznanie tej osoby w obecności notariusza podpisu jako własny.
Z tego wynika- ja to tak rozumiem , że poświadczany przez notariusza podpis na pełnomocnictwie może być później.
Takie potwierdzenie mam od notariusza. Ze podpis wcześniej złożony na dokumunencie uznaje się za własnoręczny tylko pomiędzy obiema czynnościami jest dzień różnicy i nie mam pewnosci czy to nie bedzie powodem do zwrotu 100% subwencji
Kom ella 20. Dot spółek cywilnych . Dzwoniłam do banku i udzielono mi też takiej informacji że jeden wspolnik podpisuje. Tylko nie wiem czy do oświadczenie które stanowi załącznik do regulaminu muszę zanieść do banku a podpisy mają być notarialne. ???
Dziewczyny u Was spółki ? czy osoby fizyczne ?
U mnie spolka z o.o., pelnomocnictwo i oswiadczenie podpisal beneficjent rzeczywisty
U mnie osoba fizyczna prowadząca działalność , to może wystarczy oświadczenie ,hmm
Nigdzie w umowie nie ma napisane, że pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie w tym samym dniu co złożenie wniosku o subwencje. Jakie to ma znaczenie. Wydaje mi się, że notariusz może poświadczyć kilka dni później, że podpisy są autentyczne. Czynność poświadczenia własnoręczności podpisu polega na złożeniu w obecności notariusza, przez określoną osobę podpisu na dokumencie bądź uznania podpisu, złożonego wcześniej za własnoręczny.
Tak Pati wszystko wydaje sie oczywiste ale taka odpowiedz dostałam z banku:
B. Czy pełnomocnictwo powinno być złożone w formie aktu notarialnego?

Polski Fundusz Rozwoju wymaga, by pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła umowę subwencji finansowej w imieniu klienta, zostało podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

C. Czy pełnomocnictwo może być wystawione post factum?

Pełnomocnictwo nie może być wystawione post-factum. Pełnomocnictwo powinno być co najmniej z daty złożenia wniosku o subwencję i nie powinno być datowane później
Tak Katarzyna, ale pełnomocnictwo jest wystawione i podpisane przez osoby zgodnie z reprezentacją przez złożeniem wniosku. Jedynie autentyczność podpisów potwierdzona jest u notariusza kilka dni później.
Tak wlasnie jest i mam wielkie obawy moc takiego pełnomocnictwa.
Musimy cierpliwie czekać na decyzję PFR. Ale wydaje mi się, że nie będą robić problemów. Wydawałoby się to nie logiczne. Jakie to ma znaczenie, czy poświadczymy autentyczność podpisów teraz czy później. Mamy na to czas do 30.11.2020.
W świetle zapisów §11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.: dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do w/w Regulaminu; 2) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do w/w Regulaminu.
Tak, ale Bank nie później niż w terminie do 30listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na stronie internetowej Banku, poinformuje Przedsiębiorcę o formie, w jakiej przyjmie od Przedsiębiorcy dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie.
W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Twoja firma posiada reprezentację wieloosobową, musisz dodatkowo, zgodnie z umową subwencji złożyć pełnomocnictwo lub oświadczenie. Pamiętaj, że:
pełnomocnictwo może być złożone w dowolnym czasie do 31.12.2020 r. ale z datą dokumentu pełnomocnictwa nie późniejszą niż na dzień złożenia wniosku o subwencję,
oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, jeśli nie miałeś wcześniej udzielonego pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.
Dokument (Pełnomocnictwo albo Oświadczenie) można opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.
Taki zapis znalazłam w jednym z banków. Tak to rozumnie ze jesli nie było pełnomocnictwa - chociaż nie jest napsiane czy nie może być poświadczone po złożeniu wniosku, tylko, ze ma być z datą nie pózniej niż dzień złożenia wniosku ; tak myślę- to należy wystawić oświadczenie po złożeniu wniosku i będzie chyba ok. co myslicie ??????
W regulaminie jest informacja że ma należy złożyć 2 dokumenty Pełnomocnictwo oraz Oświadczenie, coś chyba nie tak jest na stronie tego banku
Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia
2020 r. (i) dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała niniejszą Umowę i
złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Przedsiębiorcy była uprawniona do
reprezentowania Przedsiębiorcy (w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informacja
odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub (ii) potwierdzenie
Przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia. Wzór pełnomocnictwa
oraz oświadczenia zawarty jest w Regulaminie, o który mowa w § 11 ust. 4.
Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Bank nie później niż w terminie do 30
listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na
stronie internetowej Banku, poinformuje Przedsiębiorcę o formie, w jakiej przyjmie od
Przedsiębiorcy dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie. z umowy
Kom. kasia 43- to treśc z umowy . Dokument pełnomocnictwa lub oświadczenia . A w regulamienie faktycznie pisze tak jak ty mówisz. ale oglądałam na Youtubie szkoleninie i gościu też powiedziała ze dla tych którzy nie mają pełnomocnictwa lub oświadczenie.
Nie lepiej z prawnikiem to skonsultować?
Mądra mysl
Według mnie jeżeli pełnomocnictwo jest wystawione z datą złożenia wniosku lub wcześniej i podpisane przez osobę udzielającą pełnomocnictwa, a potwierdzenie zgodności podpisu przez notariusza jest z datą późniejszą nie powinno być problemem zwłaszcza w okresie stanu epidemii. Przecież mogło się zdarzyć tak, że wspólnik miał kwarantannę i nie mógł osobiście udać się do notariusza a przetrwanie firmy wymagało szybkiego pozyskania środków - a temu ta subwencja ma służyć. I chyba z tego powodu czas złożenia tego pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie w banku upływa dopiero za kilka miesięcy. Ważna jest data oświadczenia woli, a notariusz tylko ten fakt potwierdza. Był chyba nawet wyrok SN w tej kwestii.
Na infolinii powiedzeli mi, że jak data jest późniejsza od notariusza niż na dzień złożenia wniosku trzeba zwrócić pieniądze na konto techniczne do banku i raz jeszcze złożyć wniosek ... ABSTRAKCJA.

Na stronach natariuszy jest definicja:

Poświadczenie podpisu to czynność notarialna. Polega na złożeniu własnoręcznego podpisu w obecności notariusza lub uznaniu w obecności notariusza własnoręczności wcześniej złożonego podpisu. Notariusz poświadcza własnoręczność podpisu poprzez wystawienie klauzuli poświadczeniowej. Klauza musi być trwale złączona z dokumentem, na którym dokonano podpisu. Potwierdza ona, że złożony podpis jest autentyczny i gwarantuje, że w dniu wykonania poświadczenia podpis widniał na dokumencie. Klauzula poświadczeniowa zawiera datę i miejsce poświadczenia, dane osobowe składającego oraz oznaczenie notariusza wraz z jego podpisem i pieczęcią.
Wniosek można złożyć tylko raz podobno. Więc żeby nie było sytuacji że będzie kicha.

Na umowie jest ze trzeba mieć pełnomocnictwo, ale nie ma informacji, że nie moze być udzielone przez właściciela firmy i z inną datą poświadczenia u notariusza.
Ważne, żeby podpis właściciela firmy był z dnia umowy według mnie. Nie ma żadnego podpunktu w umowie, że pełnomocnictwo musi być poświadczone przez notariusza w dniu zawarcia umowy. Jedynie żeby mieć pełnomocnictwo do tych czynności od mocodawcy....

Na infolinii nie są doinformowani, tak samo jak w bankach. Jedni odsyłają do drugich.
Kom xara 49 . MAM podpisane pelnomocnictwo przez wspolnika drugiego spółki cywil ej ale nie mam potwierdzonego podpisu notarialnie . Rozumie że wspolnik musi iść do notariusza i to potwierdzić uznania wcześniej złożony podpis. Czy tak . A pytałaś na infolini o zał nr 3 oswidczenie.nie jestem też pewna czy wspolnik spolki cywilnej musi mieć takie pelnomocnictwo bo wg kodeksu cywilnego każdy wspolnik reprezentuje sprawy spółki osobno i jest taki zapis w umowie spolki .
Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia zawarty jest w Regulaminie, o który mowa w § 11 ust. 4.
Przedsiębiorca przyjmuje do wiadomości, że Bank nie później niż w terminie do 30
listopada 2020 r., za pośrednictwem komunikatu w bankowości elektronicznej lub na
stronie internetowej Banku, poinformuje Przedsiębiorcę o formie, w jakiej przyjmie od
Przedsiębiorcy dokument pełnomocnictwa lub oświadczenie. Ostsnie zdanie pisze pełnomocnictwo lub oświdczenie. Rozmawiałam z infolinią PFR i gościu mi powiedział ze jezeli jest zapis w umowie spólki ze kazy ze wspolników spólki cywilnej może reprezentować sprawy spólki indywidualnie nie musi być składane pelnomocnictwa . Oświdczenie po podpisniu umowy.
Czy spolka cywilna udziela jednego pelnomocnictwa i na samym dole podpisuja sie wspolnicy czy kazdy wspolnik musi udzielic osobnego pelnomocnictwa?
Do KatarzynaR.
proszę o kontakt, bo mam identyczną sytuację.
Absurd totalny. U nas spółka jawna, do reprezentacji 2 z 3 osób - wniosek do PFR złożyła oczywiście jedna (technicznie nic innego nie było możliwe), dotację dostaliśmy. Teraz musimy dorabiać pełnomocnictwo, oświadczenie (zał 2 i 3) i na wszelki wypadek uchwałę wspólników, że jeden z nich może to samodzielnie przeprowadzać - i z takim kompletem idziemy do notariusza. Daty się oczywiście nie będą zgadzać, no ale co zrobić? Mam nadzieję, że PFR w tej sytuacji odpuści, bo problem będzie dotyczył masę beneficjentów.
Czy ktoś wie z jaką datą ma być wystawiane oświadczenie, wiadomo pełnomocnictwo z datą sprzed wniosku a oświadczenie, czy jest dowolność i czy oba dokumenty mają być wysłane do banku?
Widzę, że ten problem ma większość firm. Pełnomocnictwo z dnia złożenia wniosku, a potwierdzenie notarialne później. Nasz prawnik twierdzi, że jest ok. Zgodnie z prawem o notariacie poświadczenie własnoręczności podpisu
polega na złożeniu w obecności notariusza własnoręcznego podpisu, przez oznaczoną, wylegitymowaną osobę na okazanym dokumencie lub jeżeli podpis został wcześniej złożony uznanie tej osoby w obecności notariusza podpisu jako własny. Z tego wynika, że potwierdzić autentyczność podpisu można w każdej chwili.
A w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG też konieczne jest złożenie tego oświadczenia? Przedsiębiorca sam wypełniał wniosek o przyznanie subwencji przez swój bank.
Do kom. 58 chyba składa się oświadczenie , ale próbuję się jeszcze dopytać , mój bank nie jest tak do końca zorientowany.
A jak wypelniacie to oswidczenie jak jest spółka cywilna .Na każdego wspolnika osobno czy tam gdzie dane firmy dane spółki cywilnej a gdzie podpisy to dwóch wspólników???? Czy dla każdego osobny druk. I czy już podpisane do notariusza ,czy podpisy u notariusza dopiero złożyć????
Do Kom 54 Renia13
Podaj proszę maila
Do Katarzyna R. Czy coś nowego się dowiedziałaś w tej sprawie?
Do Katarzyna R. Czy coś nowego się dowiedziałaś w tej sprawie?
Do Katarzyna R. Czy coś nowego się dowiedziałaś w tej sprawie?
Do Katarzyna R. Czy coś nowego się dowiedziałaś w tej sprawie?
Dodatkowe oświadczenia do potwierdzenia Twojego umocowania

W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Twoja firma posiada reprezentację wieloosobową, musisz dodatkowo, zgodnie z umową subwencji złożyć pełnomocnictwo lub oświadczenie. Pamiętaj, że:

pełnomocnictwo może być złożone w dowolnym czasie do 31.12.2020 r. ale z datą dokumentu pełnomocnictwa nie późniejszą niż na dzień złożenia wniosku o subwencję,
oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, jeśli nie miałeś wcześniej udzielonego pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.
Kom 66 . A ten zapis to skąd masz .
+ Dodaj komentarz
Uwaga: Zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu Forum Dyskusyjnego GOFIN dodając wypowiedzi na łamach Serwisu Forum.Gofin.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem tego Serwisu oraz akceptuje jego postanowienia.
* Przepisz kod z obrazka:
Captcha
* - pole obowiązkowe
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści tematów i komentarzy umieszczanych na łamach FORUM DYSKUSYJNEGO. Dodanie tematu lub komentarza jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU FORUM DYSKUSYJNEGO (kliknij aby zapoznać się z regulaminem).
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.