Jest. To bez znaczenia, czy auto jest, nowe, stare, czy zamortyzowane, czy też nie. Nie ma zakazu sprzedaży "osobie prywatnej".