Tylko zdrowotna, zgłaszasz z kodem 0411, ale zlecenie musi być na inne czynności niż wykonywane w ramach umowy o pracę.