Takie same kwoty jak faktura pierwotna przecież to refaktura