VAT z RR odliczamy w miesiącu zapłaty , czyli w czerwcu.