Tak, przychód i VAT w marcu. Raczej nie ma sankcji za spóźnioną fakturę.