Skoro jest przerwa w zatrudnieniu to chorobowe liczysz tylko z ostatniego zatrudnienia
jak pracowałeś u ostatniego pracodawcy? / daty