Wystarczy jak w rocznej DRA wpiszesz dochód z zeznania rocznego pomniejszony o skł. społeczne / o ile nie było sprzedaży ŚT zamortyzowanego do 2021