Wydatki poniesione w 2022 - korekta
wydatki 2023 rozliczasz w bieżącym zeznaniu
Wszystkie wydatki do limitu ulgi 53.000