Przysługuje, potrzebne jakieś paski wynagrodzeń albo inne zestawienie.
Z ulgi może korzystać to, co otrzymała na konto od ukończenia wieku emerytalnego do otrzymania pierwszej emerytury.