Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko straty w środkach obrotowych będące następstwem zdarzeń:
* zwyczajnych, niezawinionych przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, w szczególności niebędących wynikiem niedbalstwa, naruszenia przepisów albo braku nadzoru, lub
* nadzwyczajnych, które są nieprzewidywalne i niezależne od działań podatnika, czyli niemożliwych do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.

https://sgk.gofin.pl/11,4986,228081,straty-w-towarach-ewidencja-w-podatkowej-ksiedze.html

poza tym nie było żadnej sprzedaży, więc korekta vat i przychodu z kasy fisk.