Moim zdaniem dodatkowe koszty też uwzględniasz, ale nie mam do czynienia z takim tematem.