Tak - skoro w roku kiedy jest sprzedaż wycofanego z dg ŚT jest ryczałt
stawka 3%