VAT nie podlega odliczeniu więc fakturę księguje się w kwocie brutto. A co ma być z kosztami uzyskania ?