Nie możesz odliczyć diety - odliczenie to 30% diety dla DE.
Nie dotyczy pracownika transgranicznego.
Możesz odliczyć polskie KUP - 250,00 lub 300,00 za każdy m-c.