Tak.
O ile oboje są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego.