Jeżeli zapłata jest w walucie obcej to będą rk podatkowe i trzeba je wykazać w kpir.
Nawet, jeżeli z rachunku PLN i przeliczone.