Rozliczyć proporcjonalnie do wartości na te utworzone środki trwałe.