Tak - podwyższają wartość początkowa skoro zostały zakupione przed wprowadzeniem samochodu do EŚT/ oddaniu do użytkowania