Nie, odprawa jest z przyczyn niedotyczących pracownika