A co wynika z przepisów, wiesz ?
Skoro w X przepracował co najmniej połowę dni roboczych, to wynagrodzenie podlega uzupełnieniu.