Wg mnie amortyzacja od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji czyli od lutego