Nie ma możliwości.
Zrzut ekranu, albo zamiana xml na pdf, opis w instrukcji lub czekać, pracują nad generatorem plików pdf.