...Czy kwotę za jaką został sprzedany przyjąć jako przychód z dział.gospodarczej? ... = TAK (KOL.8)