Tak, od przychodu odlicza się zapłacone składki społeczne.