Jeżeli zatrudniacie powyżej 20 pracowników, należy wprowadzić regulamin pracy zdalnej uzgodniony ze Związkami lub Przedstawicielem Załogi. W innym przypadku, zasady możesz wpisać do umowy o pracę.