Tutaj pracownica powinna złożyć wniosek o przeliczenie zasiłku mac wg 81,5% - to nie dzieje się z automatu
pracownica może złożyć wniosek o całość uprawnień związanych z rodzicielstwem, zaś pracodawca ma obowiązek je przyjąć, ale niekoniecznie uwzględniać, jeżeli umowa ma charakter terminowy - w takim przypadku pracodawca udziela urlopu tylko do dnia ustania st. pracy a wypłatę zas. mac za dalszy jego okres przekazuje do zus