Jeżeli platnikiem mac. jest ZUS to będzie miała dwa świadczenia
- macierz. z ZUSu
+ wynagrodz. z etatu u innego pracodawcy / na macierz. moze pracować