Nie masz prawa do zasiłku chorobowego - skoro nie podlegasz pod dobrow. ubezp. chorobowe z dg