Ubezpieczenie wygasa po 30 dniach od rozpoczęcia urlopu bezpłatnego