Tak.
Rozliczenie PIT 2023 z ulgą na dziecko dotyczy rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych, którzy posiadają dzieci:
niepełnoletnie;
pełnoletnie uczące się (do ukończenia 25. roku życia);
niepełnosprawne, niezależnie od ich wieku.