Jeżeli w każdym miesiącu miałaś przychód ze st. pracy to tak
zasiłki są przychodami z obcych źródeł, do których kup nie mają zastosowania