W CEiDG aktualizuje się chyba formę prowadzenia księgowości o ile dobrze pamiętam.