Pewnie tak.
Proponuję rozszerzyć pełnomocnictwo o sformułowanie "....oraz składanie wyjaśnień i udzielanie informacji w w/w zakresie"