Można, przepis o uldze za samochód już nie stawia wymogu odnośnie stopnia niepełnosprawności.