Takich kosztów i dochodów nie mam, ale zasada jest taka, w sprawozdaniu wykazujesz wykonane dochody - wpłacone w styczniu - w styczniu, wpłacone w lutym - w lutym