No, a jak chciałeś zrobić korektę fiskalną? Na kasie fisk. na minus nic się nie księguje.
Jeżeli faktura nie został wprowadzona do obiegu prawnego, to ją po prostu anuluj (i nie księguj) i raport fiskalny też zaksięguj pomniejszony o tę kwotę.