Tak, powinna być stawka rynkowa oprocentowania. W przypadku braku także powinien znaleźć się taki zapis w umowie. Brak odsetek rodzi przychód dla spółki.