Jest podstawą do wypłaty zasiłku na zdrowe dziecko;