Http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,32,32,6875,,,rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-22122021-r-w-sprawie.html

sprawdź czy jest ona w par.4