Wykazujesz ilość energii -zużycie własne w części C