"kwota wyrównania potr. chorob. od skł. zryczałt. - z czego może wynikać ta kwota:/"
trudno zgadywać co to może być skoro sama nie wiesz co twój program policzył
Opisz sytuację, jakie to potrącenie chorob., co to znaczy, jakie skł. zryczałtowane.
W tej liście płac naliczasz zasiłek chorobowy ?