Za 3000 zĺ nikt nie ciąga. Od 50 tys. w górę to już że 2-3 lata wzywają do złożenia wyjaśnień.