Tak, bo okres podlegania ubezp. chorobowemu z tyt. umowy zlecenie też wliczasz do 30 dni.