NIP - bo nadal prowadzisz Dg / chociaż w tej chwili jest tylko zawieszona - nie jest zlikwidowana