Przysługuje nawet, gdyby już była potrąca zaliczka w wysokości 32%.