Ekwiwalent i odprawa emerytalna musi zostac wypłacona w dniu zakończenia umowy, 25.07