Zaliczek do 1.000,- zł można było nie wpłacać w trakcie roku, więc moim zdaniem odsetek od nich nie liczymy.
Od 44,- zł odsetki na pewno nie wychodzą do zapłaty.