....Czy w przypadku sporządzenia tego jednego miesięcznego remanentu mam już obowiązek każdorazowo na koniec każdego kolejnego miesiąca sporządzać remanent i wpisywać go do KPIR?
= NIE
rem. możesz robić w dowolnie wybranych miesiącach