Musi być identyczne stanowisko pracy co w poprzedniej